Podívejte se na část workshopu Pracovního výboru pro legislativu k novým zákonům

Pracovní výbor pro legislativu Open-source Aliance uspořádal v červnu workshop pro členy aliance na téma A přicházejících změn klíčový zákonů, jak je přináší takzvané DEPO - tedy Zákon č. 261/2021 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci. Ten totiž dost razantně mění prakticky všechny zákony a to včetně zákonů k eGovernmentu. A protože jde o změny opravdu drakonické a celkem složité, není jejich pochopení snadné. Zatímco úřady mohou informace získat a sdílet prostřednictvím Rady vlády pro informační společnost, firmy to mají těžší a taková platforma jim chybí. Tedy těm, kdo jsou členy Open-source Aliance ne, protože se mohou zapojit do práce výborů. Pracovní výbor pro legislativu se vzhledem k závažnosti tématu workshopu rozhodl jeho část poskytnout komukoliv veřejně. Zde je tedy neupravovaný záznam první části workshopu.

Michal Rada @michalrada